top of page

Vi i Viby ges ut fyra gånger per år av Föreningen Vibybygden. Upplagan är 1900 ex och den delas ut av ideella till alla hushåll i Viby - alltså Östansjö och Vretstorp med omnejd. Bor man på annan ort går det bra att prenumerera på tidningen för 100 kr för fyra nummer.

Betala enligt uppgifter nedan och meddela namn och adress.

Vissa föreningar ordnar själva med prenumeration för sina utsocknes medlemmar.

Manusstopp sker 1 maj, 1 augusti, 1 november och 1 februari varje år, och tidningen släpps en månad efter respektive datum.

Vi i Viby

Föreningen Vibybygden

Lundby Prästgården 187

694 95 Vretstorp

0582-66 08 20

viiviby@viby.nu

Prenumeration

Betala till bg 794-0562.

Glöm inte att meddela namn och adress!

Medverkan

Priserna för att synas i Vi i Viby är följande:

5.000 kr/år för 2 sidor per nummer (totalt 4 nummer)

2.500 kr/år för 1 sida per nummer (totalt 4 nummer)

Annonser

Senast 1 februari 2020 skickas annonsmanus till annonser@viby.nu (tryckfärdig annons eller textfil med separata bilder och instruktion) och de medverkande föreningarna skickar sitt material till viiviby@viby.nu.

Priser
Helsida 1500:-

Halvsida 800:-

Kvartssida 400:-

Åttondelssida 300:-

Evenemang

Händelser som man gratis önskar få med i baksidans kalender mejlas till vibykalender@gmail.com.

Plattform

Nedan följer en pdf med övergripande information om innehåll, layout och distribution.

Information om tidningen Vi i Viby

bottom of page