top of page

Kultur och fritid

Östansjö Folkets Hus

Magiska Teatern

Magiska Teaterns Scenkonstförening bildades 2014 med syfte att anordna varierande former av scenkonstuppträdanden och andra kulturaktiviteter.

Dessutom teatergrupper och andra aktiviteter på Magiska Teatern i Vretstorp.
Som medlem i scenkonstföreningen får man rabatt på utvalda evenemang på magiska teatern.

Vretstorps Folkets Hus & Park

Aggers Hus

Please reload

bottom of page