top of page
Nygårdsvulkanens_naturreservat_edited.jp

Lugn och ro vid Gallabergssjön

Gallabergssjön är en källsjö som ligger som en pärla sydväst om Vretstorp. Följ Rabogatan på järnvägens södra sida från centrala Vretstorp. Efter ett par kilometer svänger vägen uppåt vänster. Följ den och vid det enda vägskälet man passerar håller man vänster.

Upptäck Dovra Sjöar

Dovrasjödalens naturreservat har åtkomst både från Askersundshållet i söder och från Tystingegatan utanför Östansjö. Från Östansjö centrum åker man västerut parallellt med järnvägen och innan bebyggelsen slutar svänger man vänster mot Tystinge. Efter några 90-graders kurvor går vägen västerut och då kommer man snart till parkeringsplatsen med information, toalett och spårcentral.

Bada

Den som vill bada söker sig lämpligen till Bäcksjöbadet i Östansjö eller Gallabergssjön. Även i Tripphult och i viss mån vid Hästhagsudden i Vibysjön, finns möjligheter till bad.

Viby marathon

I månadsskiftet juni/juli arrangerar Östansjö SK en helmara med start och mål på Östansjö IP. Bansträckningen går runt Vibysjön tre gånger.

Vretstorps triathlon

I början på augusti arrangerar Vretstorps IF en tävling för alla som vill plaska, trampa och stampa.

Att se och göra i Vibybygden

Vibybygden erbjuder en mångfald olika möjligheter till aktiviteter och meningsfull fritid. Området är länets fornlämningstätaste och historiens vingslag kan kännas på många ställen. Viby kyrka är den äldsta byggnaden med murar från 1100-talet. Viby Gamla Prästgård är skyddad som ett av länets byggnadsminnen - byggd 1794 på de eldhärjade resterna av den föregående prästgård som har anor från 1590. Från 1800-talet finns en hel del byggnader bevarade i bygden, inte minst herrgårdarna Wärnsta, Geråsen och Körtingsberg. På Hembygdsgården har man samlat flera byggnader från olika platser. En torpstuga som står kvar på sin ursprungliga plats och är tämligen välbevarad är den s k Kumms stuga, nyligen restaurerad genom Föreningen Vibybygdens försorg. Dessa platser är det intressant och lärorikt att besöka.

Vill man ut i naturen finns det flera naturreservat att besöka. Mest känt är kanske Dovrasjödalen strax sydväst om Östansjö. Men även Lindhult, Geråsen, Oxaryggen och Nygårdsvulkanen är reservat som är intressanta. 2018-2019 bildar Länsstyrelsen ett nytt naturreservat längs Vibysjöns västra strand. Vandringsmöjligheter finns det i flera av dessa reservat och dessutom i skogarna runt Gallabergssjön i väster och Motorp i öster.

Motionsspår finns både i Vretstorp och i Östansjö. På bägge orterna finns även idrottsplatser med möjlighet till bollsport, friidrott (Vretstorps IP) och styrketräning. Kontakta Östansjö IF respektive Vretstorps IF för mer information! Den skid-o och löpintresserade kan även kontakta Östansjö Skidklubb.

Hästsporten är stor i bygden och det finns minst två ridskolor (den kommunala Hallsbergs ridklubb, Lindhult, och en privat), flera hästföretag och privata ridhus. Viby rid- och körsällskap har en bana ovanför Vretstorp och organiserar mycket av intresse för alla åldrar.

Det är populärt att fiska i t.ex. Vibysjön, men det är inte fritt fiske i vattendragen, utan markägares tillstånd måste inhämtas.

Kulturevenemang och kulturaktiviteter finns det gott om. De största arrangörerna är kulturhuset Aggershus, Östansjö Folkets Hus, Magiska Teatern i Vretstorp samt Viby församling.

Sjöstigen_om_våren_edited.jpg

Vandra & cykla längs Vibysjön

Runt Vibysjön är det c:a 10 km. Längs västra sidan av sjön löper Sjöstigen men för övrigt får man följa befintliga vägar och traktorvägar. Förslagsvis (medsols runt sjön) följer man Sjöstigen norrut, tar höger mot Viby kyrka, håller till höger om Vibybastun och svänger sedan vänster i Husbyallén. Precis före en stengärdesgård svänger man höger och passerar sedan Bråntorp, Sjörs och Vreten innan man är på gamla Laxåvägen och tvingas korsa E20 två gånger för att fullborda varvet.

bottom of page