Hjälp till i vårt projekt!

2019/03/08

Trots en del förseningar så börjar Föreningen Vibybygdens ansökan om EU-stöd att bli klar för behandling av LEADER Mellansjölandet. Vi hoppas kunna vara med i den beslutsomgång som startar i april. Syftet med projektet är att ”på ett mycket konkret sätt öka Vibybygdens natur- och upplevelsevärde, länka samman ett antal besökspunkter till en tydlig och tillgänglig helhet samt skapa förbindelser med andra områden för rekreation”, som det heter i ansökan. De flesta åtgärderna planeras till ett stråk runt Vibysjön, men ambitionen är att knyta ihop det området med vandrings- och friluftsområden söder om Östansjö och västerut mot Vretstorp.
     Under våren kommer kontakter att tas med markägare och andra intressenter. Till skillnad från projektet vi drev 2011-2012 så är fokus denna gång på att skapa en win-win-situation för alla parter. Från Tysslingen och andra platser närmare Örebro kommer nämligen lärdomen att inte bara allmänhet och besökare utan framför allt markägare och boende måste se vinster med att medverka
till projektet.
    För att ro iland projektet behöver vi hjälpas åt. Alla insatser är värdefulla. Det behövs folk som vill jobba med att röja sly, fälla träd, kratta ut grus och sätta upp skyltar och vägvisningar. Men även folk som vill baka bullar, bre smörgåsar och koka kaffe så att arbetslagen orkar och trivs. Vill du bidra? Eller känner du någon som du kan peppa att ställa upp? Gör det! Det blir ytterligare en aspekt av ”vi- et” i Vi-by – att vi samarbetar för bygdens utveckling.


Vi samlar namn på intressenter redan nu – hör av dig till Föreningen Vibybygden och lämna dina kontaktuppgifter!

Dela på Facebook
Please reload

Utvalda inlägg

Föreningen Vibybygdens medlemmar kallas till årsmöte onsdagen den 19 augusti kl 19. Plats meddelas senare. Medlemsföreningar som inte redan gjort det...

Kallelse till försenat årsmöte

July 22, 2020

1/1
Please reload

Våra senaste inlägg

August 26, 2019

April 13, 2019

March 8, 2019

Please reload

Taggar

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Följ oss

  • Vibybygden

© 2018 Föreningen Vibybygden