top of page

Föreningen Vibybygdens årsmöte

Härmed kallas Föreningen Vibybygdens medlemmar till årsmöte på Viby Hembygdsgård

lördagen den 6 april 2019 kl 15.00.

Förutom sedvanliga förhandlingar blir det information om projektansökan till LEADER samt kaffe. Val skall förrättas av ordförande (1 år), fyra ledamöter (2 år), två suppleanter (2 år), samt revisorer. Medlemsorganisationerna uppmanas att utse sina representanter och nominera dem till valberedningen. Valberedningens sammankallande är Leif Pettersson, Gatan, marka@telia.com

Kontaktuppgifter

- Ordf. Benjamin Lundqvist 0582-66 08 20

- Sekr. Ingrid Ohlsson 073-021 02 68

- Kassör Lars Karlsson 073-702 78 97

Utvalda inlägg

Våra senaste inlägg

Taggar

No tags yet.

Följ oss

  • Vibybygden
bottom of page