top of page

Efter många års förarbete och väntan…

Den 24 januari kom äntligen beslutet från Jordbruksverket att Föreningen Vibybygden har beviljats EU-stöd för projektet Mångfaldens landskap.

- Om det dessutom kunde bli lite tjäle så sätter vi spaden i marken, säger ordförande Benjamin Lundqvist.

Projektet är på knappt 3 miljoner kronor och har flera delar:

- Fullföljning av stigen runt Vibysjön

- Skapande av kortare rundslinga för rörelsenedsatta

- Skapande av ett antal besökspunkter med p-plats, sjökontakt och rastmöjlighet

- Restaurering av strandängar

- Ihopkoppling med leder i skogsområdet söder och sydväst om Östansjö

- En förstudie för restaurering av våtmark väster om Vibysjön

För att projektet skall kunna genomföras behövs en egeninsats både från Föreningen Vibybygdens egen kassa och ideellt engagerade.

- Ja, nu är det dags att höra av sig om man kan vara med och hjälpa till handgripligt. Vi behöver komma upp i minst 500 timmars ideellt arbete. Vi har också bett att få ett möte med Hallsbergs kommun för att höra hur de kan hjälpa till på både kort och lång sikt. Med tanke på hur mycket EU, regionen, föreningslivet redan bidragit med så blir det en ganska stor utväxling på det som kommunen förhoppningsvis går in med, säger Benjamin.

Föreningen Vibybygdens styrelse beräknas fatta det formella beslutet om att sätta igång projektet i början på februari och det måste vara avslutat i augusti 2021.

Utvalda inlägg

Våra senaste inlägg

Taggar

No tags yet.

Följ oss

  • Vibybygden
bottom of page