top of page

Företag & företagare

Företagen i Vibybygden är av varierat slag, många är lantbrukare, driver byggföretag, reparerar bilar, utför tillverkning och tjänster av olika slag. Enmansföretagen är i klar majoritet och det är inte ovanligt med företag i kombination med anställning.

Hitta mer information om:

Please reload

bottom of page