top of page

Nätverka

Många av företagen i Vibybygden arbetar och verkar i och utanför vår bygd. Att nätverka med andra företagare är givande, roligt och många gånger utvecklande för såväl företagaren och företaget. Det finns många nätverk i området och i vår absoluta närhet de som presenteras nedan.

VIBY KVINNLIGA FÖRETAGARE

Viby kvinnliga företagare är ett nätverk för kvinnor med koppling till Vibybygden, de flesta av oss är bosatta i Viby och driver våra företag i närområdet. Många av oss är engagerade i bygdens föreningar och har hjärtan som klappar för vår bygd.

2011 startades nätverket Viby kvinnliga företagare, inom några dagar var antalet medlemmar 25 och 2018 är antalet drygt 40. Vi har under åren samarbetat i nya oväntade konstellationer, gått på utbildningar, haft offentliga temadagar och varit på mässor tillsammans. Är du kvinna och företagare i området är du välkommen till oss och vår gemenskap!

Besök oss i verkligheten och på Facebook! https://www.facebook.com/vibykvinnligaforetagare/

ÅSBRO NÄRINGSLIV

Många företagare i Vibybygden är med i Åsbro näringslivs nätverk vilket faller sig naturligt i och med närheten geografiskt och socialt.

 

https://www.facebook.com/groups/www.asbronaringsliv.se/

Please reload

bottom of page