Arkeologi vid Närkes största gravfält

2019/05/05

 

Under maj 2019 genomförs en arkeologisk undersökning inom Närkes största järnåldersgravfält, som finns vid Nalaviberg och Broby, mellan Viby och Östansjö. Undersökningen görs föra att rädda och tillvarata kunskap från flera av de skadade gravarna som ligger vid vägen.

 

Gravfältet består av mer än 200 synliga gravar med runda och kvadratiska stensättningar, högar och resta stenar. Tidigare undersökningar av några gravar, varav några räddningsundersöktes 2018, visar att de innehåller brända ben från människor och djur, keramik från lerkärl, dräktföremål och verktyg som kan dateras till yngre järnåldern, Vendeltid och Vikingatid. Under gravarna finns även härdar och kokgropar som kan komma från äldre boplatser. Gravfältet ligger på en drumlinrygg med naturreservaten Broby, Nalaviberg och Oxaryggen. Inom naturreservaten finns även husgrunder, stenmurar och odlingsrösen, öppna ängs- och betesmarker med stora ekar och lövträd, hassel och ängsblommor samt ovanliga svampar och insekter.

 

Under början av maj kommer grävningarna och gravfältet att göras publikt av Örebro läns museum. Museets arkeolog, Martin Edlund håller visningar för skola och allmänhet. Martin kommer att berätta om den pågående undersökningen och visa vad som hittats i de undersökta gravarna. Han visar också olika gravformer och andra lämningar i det historiska landskapet. Det kommer också att erbjudas ”prova-på aktiviteter” för skola och grupper med möjlighet till att få se hur gravar undersöks, att prova arkeologens utrustning och att titta närmare på olika typer av fynd och fornsaker från Närkes förhistoria. Undersökningen sker mellan den 6–15 maj 2019 och utförs av Arkeologgruppen i Örebro AB med visningar av Örebro läns museum och medel från Länsstyrelsen i Örebro län.

 

VISNINGAR:
Allmänna visningar av undersökningen sker dagligen 7–10, 13, 14 maj, kl. 17:00 samt
lördagen 11 maj Kl 11:00 (fri entré). Särskilda visningar av undersökningen, guidningar av gravfältet, samt ”prova-på” aktiviteter för skolaoch grupper, bokas i förväg via kontaktperson (fri entré, har begränsat antal platser och tider).


KONTAKT:
Arkeolog Martin Edlund, 019-6028775, e-post: martin.edlund@olm.se


BELÄGENHET:
Naturreservat Broby äng och Nalavibergs ekäng, Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke, Örebro län. Lägesuppgift: 59°03’50.8”N 14°56’18.0”E (59.064105, 14.938345)


VÄGBESKRIVNING:
Från Örebro, E20 norrgående riktning, tag av vid avfarten Trafikplats Brändåsen, åk mot Hardemo, därefter åk mot Vallby, tag sedan av mot Hageberg/ Sevärdhet Naturreservat - Gravfält. Från Laxå, E20 södergående riktning, tag av vid avfarten Trafikplats Vallby, åk mot Viby, därefter åk mot Brändåsen, tag sedan av mot Hageberg/ Sevärdhet Naturreservat och Gravfält. Parkering finns 100 meter norr om gravfältet, invid vägen mot Lilla Broby. Visningar utgår från vägkorsningen.

Dela på Facebook
Please reload

Utvalda inlägg

Föreningen Vibybygdens medlemmar kallas till årsmöte onsdagen den 19 augusti kl 19. Plats meddelas senare. Medlemsföreningar som inte redan gjort det...

Kallelse till försenat årsmöte

July 22, 2020

1/1
Please reload

Våra senaste inlägg

August 26, 2019

April 13, 2019

March 8, 2019

Please reload

Taggar

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Följ oss

  • Vibybygden

© 2018 Föreningen Vibybygden